top of page
doctor-orthodontist-shows-how-system-braces-teeth-is-arranged.jpg

RETNINGSLINJER FOR kjeveortodontiske spesialister

I denne delen vil du kunne få tilgang til EUs lover til EU-databasen for fagpersoner, samt lovsammendrag om radiografi og annen relevant informasjon relatert til kjeveortopedi.

Typing on laptop

EU-regulert yrkesdatabase

Informasjon om regulerte yrker, statistikk om migrerende fagpersoner, kontaktpunkter og kompetente myndigheter, levert av EU-medlemsstater, EØS-land, Storbritannia og Sveits. 

Av EU-kommisjonen

Orthodontics.jpeg

Radiography 

CBCT i kjeveortopedi: En systematisk oversikt over begrunnelse av CBCT i en pediatrisk populasjon før kjeveortopedisk behandling.

Av European Journal of Orthodontics

bottom of page