top of page
girl-with-braces-during-routine-dental-examination.jpg

Grunnlov og vedtekter

Grunnloven er det rettslige grunnlaget for EFOSAs eksistens, oppgaver og struktur. Den ble vedtatt av GAM og kan bare endres av GAM.

 

Vedtektene konkretiserer Grunnloven og inneholder forskrifter som styrer det daglige arbeidet til EFOSA.

bottom of page