top of page
orthodontics-1.jpeg

ETISKE OPPFØRINGSRETELER

Dette dokumentet er publisert av European Federation of Orthodontic Specialist Associations for å gi en veiledning til de etiske forpliktelsene til medlemsforeningene og deres individuelle medlemmer og for å beskrive rollen til EFOSA Council in Ethics. Med endringer i offentlige forventninger og konstant utvikling i kliniske teknikker og faglige krav, vil nye situasjoner som fører til fremtidige endringer av denne fortellingen uunngåelig oppstå. Medlemmer av EFOSA aksepterer prinsippene for etisk praksis og profesjonell atferd uttrykt i disse retningslinjene og må påta seg et ansvar for å støtte sine individuelle medlemmer i opprettholdelsen av disse prinsippene.


Selv om hovedformålet med disse retningslinjene for etisk praksis og profesjonell atferd er å beskytte publikum og våre pasienter, må vi også anerkjenne vårt ansvar og forpliktelser overfor kolleger og annet helsepersonell. Ingen prinsipper kan stå alene eller brukes individuelt i en situasjon. I alle tilfeller er det konglomeratets hensikt og påvirkning av etikkprinsippene som skal måle etisk atferd for kjeveortopeden. Etiske standarder for profesjonell oppførsel og ansvar kan overstige, men er aldri mindre enn, og heller ikke i strid med de som kreves av loven.

Kompetent tannhelsemyndighet

I alle land i EU finnes det et nasjonalt organ som administrerer tannlegeyrket. Dette organet er det samme som "Kompetent Dental Authority" som definert i EC Dental Directives 78/686/EEC eller tilsvarende organ i ikke-EU-stater. Det er under disse organene at alle spesialister innen kjeveortopedi er registrert og underlagt regulering og disiplinære prosedyrer.

Etiske forpliktelser og plikter til medlemmene av EFOSA. 

 1. EFOSA forventer at alle medlemssamfunn vil gi aktiv oppmerksomhet til den etiske oppførselen til sine individuelle medlemmer.
   

 2. Alle medlemsforeninger bør som et minimumskrav vedta EFOSAs retningslinjer for etisk praksis og oppførsel innen kjeveortopedi som beskrevet i dette dokumentet, samt den etiske veiledningen fra deres egen kompetente tannlegemyndighet.
   

 3. Enhver handling som utføres av et individuelt medlem knyttet til problemer med omsorgskvalitet som omfattet av disse retningslinjene for etisk praksis og profesjonell atferd, og som bryter med retningslinjene for profesjonell atferd og egnethet til praksis fra den kompetente tannlegemyndigheten, bør rapporteres til den kompetente tannlegemyndigheten; og dette kan til slutt resultere i suspensjon eller innskrenkning av retten til å praktisere. 
   

 4. Alle medlemsforeninger har en forpliktelse til å gjøre Council of EFOSA oppmerksom på enhver individuell suspensjon eller sletting fra registeret som spesialist i kjeveortopedi av deres kompetente tannlegemyndighet.

Etiske forpliktelser og plikter til Rådet for EFOSA. 

 1. Rådet for EFOSA har en forpliktelse til å sikre at alle medlemmer overholder de etiske kravene og pliktene. 
   

 2. EFOSA-rådet skal på vegne av sine konstituerende medlemmer etablere og vedlikeholde forbundets retningslinjer for etisk praksis og profesjonell oppførsel. 
   

 3. Når EFOSA-rådet mottar informasjon fra en medlemsforening om at et enkelt medlem har blitt suspendert eller slettet fra registeret som kjeveortoped, skal rådet umiddelbart oppdatere sin fil over registrerte kjeveortopeder i det aktuelle landet for det aktuelle tidsrommet._cc781905-5cde. -3194-bb3b-136bad5cf58d_

EFOSA Code of Ethical Practice & Professional Conduct in Ortodontics

En etisk standard for profesjonell atferd krever et nivå av personlig ytelse som er minst like høyt som det som kreves i loven og tilstrekkelig til å samsvare med profesjonens egne generelt aksepterte retningslinjer for god praksis. Rådet og medlemmer av EFOSA har en plikt til å iverksette tiltak mot uetiske standarder for profesjonell atferd der disse kan true pasienters velvære eller profesjonens gode omdømme.

Prinsipper for etisk praksis i kjeveortopedi

1. In the following “Members” means an individual member of any orthodontic society which is a member of EFOSA. 2. Members shall recognise and uphold the principles regulating the ethical practice of orthodontics as laid down by this ”Code of Ethical Practice & Professional Conduct”. 3. Members shall ensure that they make no false or misleading statements to patients. This shall include any misleading claims of competence which cannot be supported by the generally accepted standards of orthodontic practice. 4. Members shall not give false or misleading statements in their professional advertising including any information given on the Internet. 5. Members should provide basic information on orthodontics to every patient and/or the patient’s parent or guardian. This information should at least contain the scope and reasons for orthodontic treatment, the aims of treatment and the patient and parents’ obligations during treatment. 6. All treatment planning should follow a full examination and the taking of all necessary diagnostic records. 7. When planning treatment, members should take into consideration the patient’s and/or parents’ or guardians’ wishes and best interests. 8. Members should provide the patient and/or parent or guardian with information about the proposed treatment. This information should outline specifics not being dealt with in the basic information, such as professionally determined need and the method, time and cost of treatment. 9. Members should discuss with the patient and/or parent or guardian the risks and benefits inherent in the possible alternative treatment options including no treatment. 10. Members do not have to provide treatment that they feel is not in a patient’s best interests. Notwithstanding the right to exercise discretion over the provision of treatment, members shall not refuse to accept any patient for treatment on the grounds of race, colour, creed, gender, age, or disability. 11. Members should give consideration to the cost of orthodontic treatment. Cost- considerations should include financial cost as well as non-financial cost, such as treatment duration, effort from the patient and/or parents or guardians and discomfort as a result of treatment. 12. Members shall ensure that they have the full and informed consent of their patients for all aspects of a proposal for treatment. That consent should be accurate and comprehensive and the onus rests with the member to ensure that it is understood and acknowledged by the patient. Written and signed consent is advisable. 13. Members shall ensure that the standard of treatment they dispense is of the highest quality compatible with individual circumstances of, or the express wishes of, the patient. 14. Members shall ensure that reasonable arrangements are made for their patients to receive any necessary emergency care and that their patients are properly aware of such arrangements. The duty of emergency care, so far as it is reasonably possible, extends beyond members’ own patients to any member of the public seeking their help. 15. Members shall, at their own discretion, or at the request of a patient, seek a second opinion on the management of a clinical situation before, during or after a course of orthodontic treatment. Such an opinion should be sought from an appropriate source. 16. Members shall ensure that continuity of clinical management is maintained for a patient who moves away from the local cover offered by the practice. A written referral is obligatory, and whenever possible this should be made to a qualified orthodontic specialist. Acceptance of the transfer by the receiving practitioner should be confirmed to the referring practice and all relevant clinical records should be made available. 17. Members should equally be willing to accept transfers from colleagues under financial arrangements that apply in the country of the accepting member and take account of the treatment to be completed and the payments made so far. 18. The rule of confidentiality in the patient/clinician relationship has been accepted throughout the history of medicine and dentistry. Information discussed in the course of consultation and treatment is confidential and should not be disclosed. This applies not only to clinicians but also to supporting staff. Therefore Members should not disclose information about patients without appropriate consent except to those with a genuine concern for a patient’s welfare, such as other health care professionals or where there is a requirement in law. In the case of minors, information may only be disclosed to parents and/or legal guardians where it is in the interest of the patient. If there is doubt over specific issues, members are strongly advised to seek advice from their national professional association. 19. “Whistle blowing”. If a Member becomes aware that another orthodontist is performing poorly in a consistent manner to the detriment of patients, whether because of impairment, incompetence, unethical conduct or illegal practice it is the member’s ethical duty to inform the appropriate person and/or authorities with a view preventing continuing harm to others.

bottom of page