top of page
Screenshot 2022-10-19 at 12.19.48.png
Constitution
Fed

1. Põhiseadus

1.1 – Föderatsioon

Selle põhiseadusega moodustatakse EUROOPA ORTODONTIA SPETSIALISTIDE FÖDERATSIOON (EFOSA), edaspidi lühendina "Föderatsioon"._cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad_5cf58d

See Föderatsioon on mittetulundusühing, mille tegevust reguleerivad Prantsusmaa 1. juuli 1901. aasta seadused ja eriti selle IV jaotis (12. aprilli 1939. aasta dekreet), mis käsitleb välisühendusi. See on juriidiline isik. 

Sellele kehtivad igas Euroopa Liidu riigis ka välisühingute suhtes kehtivad seadused. 

1.2 – iste

Föderatsiooni asukoht on Strasbourgis. 

Asukoha võib üle viia muule aadressile kui Strasbourg föderatsiooni liikmete enamuse lihtotsusega või mõnesse teise 25. märtsil 1957 Roomas alla kirjutatud lepingu artiklis 227-1 nimetatud riikide linna või mis tahes muule Euroopa riigile, kes on vastavalt nimetatud lepingu artiklile 237 saanud Euroopa Liidu liikmeks assamblee otsusega allolevas artiklis 18 sätestatud tingimusel. 

1.3 – Kestus

Föderatsioon on asutatud määramata ajaks. ​

1.4 – Eesmärgid

The aim of the Federation is to unite associations or groups of orthodontic specialists or practitioners, who have a comparable education and working conditions as orthodontic specialists with a view to 1. Obtaining official recognition of orthodontic specialists in all countries in Europe, 2. Providing and promoting orthodontic treatment by orthodontic specialists of the highest quality in all countries of Europe according to the concept of quality improvement, 3. Defending, in the widest sense, the professional, political and economic interests of orthodontic specialists, especially through the establishment of relations with national and international authorities and bodies with a view to their eventual representation at the Economic and Social Committee instituted by Articles 193 to 198 of the Treaty of Rome, as well as through contacts and agreements with the representatives of other professions, 4. Formulating and updating the conditions of professional practice of orthodontic specialists in each of the member countries of Europe while seeking the unification of the national legislations governing the practice of the profession by taking part in the formulation of the directives in the manner provided by Article 57 of the Treaty of Rome, 5. Assisting the authorities of the European Union through their experience as practitioners, and to intercede with such authorities, especially when dealing with the question of the right of free choice of residence and the freedom of right to practice as a specialist, 6. Interceding, if need be, in a member country of Europe to the extent that such intercession may be helpful in allowing the members of the associations or groups to practice their profession under the best conditions. The intercession may be made, however, only upon the specific request of the member association or group of the country in question, 7. Improving the contents and quality of education for orthodontic specialists by means of formulating proposals geared toward defining and coordinating the teaching of orthodontics at the university and post-university level, 8. Standardizing European examinations at the end of specialist training programs in orthodontics, 9. Advising and supporting national associations or groups that aim to obtain recognition for the specialty of orthodontics in their country, establish an official specialist register and form a national society of orthodontic specialists, 10. Seeking financial support through grants and other means to realize the aims listed above.

Seat

2. Liikmelisus

2.1 Aktiivsed liikmed

Active membership is confined to professional associations or groups of orthodontic specialists exclusively, from countries within the EU and the European Economic Area (EEA), and those which have entered into an agreement with the EU regarding freedom of movement of professionals. Active member countries must also have regulated the profession in accordance with the EU directive of 2005/36 and maintain an official register of specialists. The above also applies to countries on the basis of mutual orthodontic specialty recognition. Provisional membership is confined to professional associations or groups of practitioners, who have a comparable education and working conditions as orthodontic specialists, from countries within the EU and the European Economic Area, but whose government has not yet provided official orthodontic specialty recognition and professional regulation in accordance with the EU directive of 2005/36. ​ Affiliated membership is confined to professional orthodontic associations or groups from Europe in countries that fulfil the requirements of article 5 paragraph 1 or 2, but in countries that do not belong to the EU and the European Economic Area or do not have an arrangement of free movement and the right of free establishment within the EU and the European Economic Area on the basis of mutual orthodontic specialty recognition. Only one professional association or group may function as the representative of a country. Approved with all votes.

2.2 Uued liikmed

Associations or groups wishing to become members of the Federation must forward to the council: 1. Obtaining official recognition of orthodontic specialists in all countries in Europe, 2. Providing and promoting orthodontic treatment by orthodontic specialists of the highest quality in all countries of Europe according to the concept of quality improvement, 3. Defending, in the widest sense, the professional, political and economic interests of orthodontic specialists, especially through the establishment of relations with national and international authorities and bodies with a view to their eventual representation at the Economic and Social Committee instituted by Articles 193 to 198 of the Treaty of Rome, as well as through contacts and agreements with the representatives of other professions, 4. Formulating and updating the conditions of professional practice of orthodontic specialists in each of the member countries of Europe while seeking the unification of the national legislations governing the practice of the profession by taking part in the formulation of the directives in the manner provided by Article 57 of the Treaty of Rome, 5. Assisting the authorities of the European Union through their experience as practitioners, and to intercede with such authorities, especially when dealing with the question of the right of free choice of residence and the freedom of right to practice as a specialist, 6. Interceding, if need be, in a member country of Europe to the extent that such intercession may be helpful in allowing the members of the associations or groups to practice their profession under the best conditions. The intercession may be made, however, only upon the specific request of the member association or group of the country in question, 7. Improving the contents and quality of education for orthodontic specialists by means of formulating proposals geared toward defining and coordinating the teaching of orthodontics at the university and post-university level, 8. Standardizing European examinations at the end of specialist training programs in orthodontics, 9. Advising and supporting national associations or groups that aim to obtain recognition for the specialty of orthodontics in their country, establish an official specialist register and form a national society of orthodontic specialists, 10. Seeking financial support through grants and other means to realize the aims listed above.

2.3 – Liikmete välistamine

Liikmed, kes ei vasta ülaltoodud artikli 5 lõike 1 tingimustele, kaotavad oma aktiivse liikme staatuse. Liikmed, kes ei täida oma kohustusi Föderatsiooni ja selle eesmärkide ees, võidakse Föderatsioonist välja arvata. Väljaheitmine toimub nõukogu ettepanekul lihthäälteenamusega, millele järgneb assamblee hääletus kahekolmandikulise häälteenamusega. Liikmesriik, kes on kavandatud väljajätmise objektiks, ei saa sellel hääletusel osaleda. Kõigi häältega heaks kiidetud.

2.4 – Liikmete väljaastumised

Föderatsiooni iga liikmerühm võib välja astuda tingimusel, et teatab sellest nõukogu esimehele enne 30. juunit, väljaastumine jõustub järgmise aasta 1. jaanuarist. 

Tasud tuleb tasuda jooksva aasta eest. 

Iga Föderatsioonist välja astunud liikmerühm kaotab kõik Föderatsiooni vastu tagasinõudeõigused ja hääleõiguse. Sellegipoolest vastutab ta föderatsiooni võetud rahaliste kohustuste eest kuni selle väljaastumise jõustumiseni.

Duration
Aim
Membership
Active Members
New Members

3. Valitud volikogu

 3.1 – valitud nõukogu

The Federation is administered by a Council composed of five delegates, each representing an active member. Each member association or group will freely designates its wishes to present as a candidate for the office of Councilor of the Federation. The Councilors are elected for four years. They are eligible for re-election on one consecutive occasion. In principle the Councilors are not remunerated for their services. Their travel and operation expenses can nonetheless be reimbursed where such expenses have been incurred on behalf of the Federation and in the framework of an official assignment entrusted by the Federation. A Council member shall take office the day after the election.

3.3 – Nõukogu rollid

Nõukogusse kuuluvad president, asepresident, sekretär, laekur ja assamblee poolt sellisena valitud liige.

3.3 – Volikogu koosolekud

The President convenes the Council each time he feels it necessary. The Council may also be called together by petition signed by two Councilors. The notice must be mailed by letter at least one month in advance. It should include an agenda. In the case of an emergency the Council may be convened by telephone or e-mail with 5 days notice. Decisions are made by a simple majority vote. In case of a split vote, the vote of the President is decisive. Decisions are transcribed to a register of minutes and signed by the Chairman and Councilors who attended the meeting. Copies of such decisions, signed by the Chairman or by the Vice-President, Secretary or Treasurer, serve as authentic documents before the courts and otherwise. Three Councilors constitute a quorum. One absent Councilor can give a nominal proxy to a colleague on the Council to vote in his name.

3.4 – nõukogu esindus

President või tema äraolekul asepresident esindab Föderatsiooni suhtlemisel kolmandate isikutega, eelkõige Euroopa Liidu institutsioonidega, aga ka kohtutes ning kõigis avalikes ja eraasutustes._cc781905-5cde-3194-bb3b -136bad5cf58d_

Nõukogu tagab Föderatsiooni toimimise käesolevas põhikirjas seatud eesmärkide mõttes ja kooskõlas assamblee otsustega, millele ta oma tegevusest aru annab. 

3.5 – Nõukogu muudatused

Volikogu liikme surma, tagasiastumise või püsiva suutmatuse korral oma ülesandeid täita võib tema ülesandeid üle võtta mõni teine nõukogu liige kuni uue nõuniku valimiseni järgmisel täiskogul.

Exclusion
Withdrawls
Elected council
EC2

4. Audiitorid

Assamblee võib nimetada kaks audiitorit kaheks aastaks. Kaks audiitorit peaksid olema delegaadid ja olema kahest erinevast kodakondsusest. Neid ei saa volikogu liikmete hulgast valida. 

Nad esitavad assambleele aruande möödunud majandusaasta raamatupidamise ja finantstoimingute ning Föderatsiooni olukorra kohta nimetatud majandusaasta lõpus.

Job roles
Meetings

5. Assambleed

5.1 – Koosolekud

Members of the Federation meet with their delegates upon notice sent by the Council in a Assembly at least once a year. Extraordinary Assemblies may also be called, either by the Council or upon the request of at least two active members. The Assembly meets at the address indicated in the notice of the meeting; such notice should indicate the day of the meeting. It should be made known to the members of the Federation at least 4 weeks before the date set for the meeting. The Assembly, whatever its agenda, validly deliberates when half the members are present. Each member can give a mandate to another member of the federation to represent it. In case a quorum is not reached, a second Assembly may be called, by registered letters, with the same agenda, within a maximum period of two months following the meeting of the Assembly which could not validly deliberate. No quorum is required in this case.

5.2 Delegeerimine

The Assembly is composed of two delegates from each member. An attendance list has to be drawn up and signed by the delegates. Only active members are entitled to vote. Each active member has only one vote, irrespective of the number of delegates present at the Assembly. The Assembly is conducted by the President or by the Vice-President, or, if they are unable to do so, by a delegate elected as Chairman by the Assembly. It appoints two of its delegates to supervise the voting. Minutes of the sessions are drawn up, and sent out, within 6 months of the meeting, to all members of the Federation.

5.3 Arutelu

The Assembly deliberates: 1. On the report of the Council describing the activities of the Federation during the year just ended, 2. On the balance sheet of the financial year just ended, on the accounts of the current year, and on the draft budget for the following year, 3. On the report of the Auditors, after they have examined the accounts of the Treasurer, 4. On the discharge of the Council regarding the responsibilities concerning the accounts of the past financial year, 5. On the admission of new members or their expulsion. The Assembly provides for the accession and replacement of Councilors and Auditors. The Assembly makes all decisions concerning the general activities of the Federation.

5.4 Hääletused ja otsused

Otsused tehakse kohalolevate ja hääleõiguslike liikmete lihthäälteenamusega, kui käesolev põhikiri ja põhikiri ei näe ette teisiti. 

Häälte jagunemisel on otsustav presidendi hääl.

Audiors
Representation
Assemblies
Meetings
Delegation

6. Rahandus

6.1 – kulutused 

The Council assures that regular accounts are kept of the receipts and expenditures of the Federation. The expenses of the Federation are covered by contributions of the members according to the rules specified in the Bylaws. If additional or special expenditures must be made, they will be apportioned among members in a manner defined at the ordinary Assembly. The financial year runs from 1st of April to March 31st.

6.2 – Rahalised vahendid

Föderatsiooni ressursid koosnevad: 

 

  • selle liikmete iga-aastased sissemaksed, 

  • toetused ja annetused, mida ta võib saada, 

  • tulu omandist või aktsiatest, mis tal võib olla, 

  • lõivud või tasud, mida ta võib saada tööde või uuringute eest, mida tal on palutud teha ja mis puudutavad kõiki tema liikmeid.

6.3 – Sanktsioonid

Kulud kinnitab president või laekur. 

Osamakseid kogub igal aastal laekur. Kui ühing või rühmitus ei maksa pärast kahte meeldetuletust, millest teine on tähitud kirjaga, kahe nädala jooksul oma liikmemaksu tasunud, arvab ühing või rühmitus ta Föderatsioonist välja kuni assamblee poole pöördumiseni.

Delibration
Votes
Finances
Expenditure
Financial Resources

 7. Muudatused põhiseaduses ja põhimääruses

Nõukogu või vähemalt 3 tegevliiget saavad teha ettepanekuid põhikirja ja põhimääruse muutmiseks. Ettepanekud tuleks välja jagada koos üldkogu koosoleku päevakorraga. 

 

Põhiseaduse ja/või põhikirja muudatuste kohta tehtud otsuste jõustumiseks on vaja assamblee kahekolmandikulist häälteenamust.

Sanctions
Ammendments

8. Lahustumine

8.1 – Liikmete minimaalne arv

Kui Föderatsioonis esindatud riikide arv väheneb kolmele, siis Föderatsioon lõpetatakse.

8.2 – Lahustumine

Artiklis 23 sätestatud põhjusel või muul põhjusel lõpetamise korral nimetab assamblee lihthäälteenamusega ametisse ühe või mitu volinikku, kelle ülesandeks on Föderatsiooni vara likvideerimine. 

 

Pärast tasude ja likvideerimiskulude tasumist antakse netovara ühele või mitmele rahvusvahelisele heategevuslikule hambaraviorganisatsioonile.

Dissolution

9. Final Eraldised

9.1 – lahkarvamused

Any fundamental disagreement between the Federation and one or more members, concerning or resulting from the constitution of the Federation, will ultimately be decided by arbitration. Each party will appoint its arbitrator; the two arbitrators will name a third one. In case they are unable to agree upon the appointment of this third arbitrator, the latter shall be designated, upon the request of the first party to act, by the President of the Commission of the European Union designated according to article 161 of the Treaty of Rome. The arbitrators will render their decision within 3 months of the appointment of the third arbitrator. Settlement will take place by arbitration or according to the principles of French law.

9.2 – Põhimäärus

Põhikiri vormistatakse hiljem vastavalt Föderatsiooni vajadusele ja tegevusele.

9.3 – Õiguslikud formaalsused

These Bylaws are drafted in English and French, the only official languages for documents. "Orthodontics" as written in these regulations is understood to mean the following terms: "Jaw Orthopedics" "Orthopédie Dento-Faciale" "Orthopédie Dento-Maxille Faciale" "Kieferorthopädie" "Dento-Maxillaire Orthopaedie" "Ortognatodonzia" "Kjeveortopedi" "Omràdettandreglering" "Orqodontikh" as well as other similar terms.

9.4 Õigusformaalsused Jätk.

The Federation will request the authorizations of the French Ministry of the Interior, in conformity with Article 22 of the law of July 1, 1901 (Decrees of April 12, 1939) and will make all deposits and carry out all legal formalities. The bearer of a copy of these regulations is invested with all powers to this effect from the present time. The founding members of the Federation were: Societe Belge d'Orthodontic-Belgische Vereniging Voor Orthodontie Foreningen af Specialtandlaeger i Orthodonti Syndicat des Specialistes Francais en Orthopedie Dento-Faciale Berufsverband der Deutschen Kieferorthopaden British Association of Orthodontists Nederlandse Vereniging van Specialisten in de Dento-Maxillaire Orthopaedie Syndacato Unitario Specialisti on Ortognatodonzia Orthodontic Group of the Irish Dental Association

Final Pro
Disagree
Bylaws
Legal Formalities
bottom of page