top of page
girl-with-braces-during-routine-dental-examination.jpg

Põhiseadus ja põhikiri

Põhiseadus on EFOSA olemasolu, ülesannete ja struktuuri õiguslik alus. Selle kehtestas GAM ja seda saab muuta ainult GAM.

 

Põhikiri täpsustab põhiseadust ja sisaldab määrusi, mis juhivad EFOSA igapäevast tööd.

bottom of page