top of page
braces 5.jpeg

Směrnice EU

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES ze dne 7. září 2005 ouznávání odborné kvalifikace

78/688/EHS : Rozhodnutí Rady ze dne 25 . července 1978 o zřízení Poradního výboru proŠkolení zubních lékařů

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/19/ES ze dne 14. května 2001, kterou se mění směrnice Rady 89/48/EHS a 92/51/EHS oobecný systém uznávání odborných kvalifikací

*Archivováno

Směrnice Rady 78/686/EHS ze dne 25. července 1978 ovzájemné uznávání diplomů, osvědčení a jiných dokladů o formální kvalifikaci zubních lékařů, včetně opatření k usnadnění účinného výkonu práva usazování a volného pohybu služeb

*Archivováno

Směrnice Rady 78/687/EHS ze dne 25. července 1978 okoordinace ustanovení zákona, nařízení nebo správních předpisů týkajících se činností zubních lékařů

*Archivováno

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745 ze dne 5. dubna 2017 o lékařské přístroje

bottom of page