top of page
girl-with-braces-during-routine-dental-examination.jpg

Ústava a stanovy

Ústava je právním základem pro existenci, úkoly a strukturu EFOSA. Byl uzákoněn GAM a může být pozměněn pouze GAM.

 

Stanovy konkretizují ústavu a obsahují předpisy, které řídí každodenní práci EFOSA.

bottom of page