top of page
doctor-orthodontist-shows-how-system-braces-teeth-is-arranged.jpg

GAIRĖS ORTODONTIJOS SPECIALISTAMS

Šioje skiltyje galėsite gauti Europos Sąjungos teisės aktų prieigą prie ES profesionalų duomenų bazės, taip pat teisės aktų santraukų apie radiografiją ir kitą aktualią informaciją, susijusią su ortodontijos sritimi.

Typing on laptop

ES reglamentuojamų profesijų duomenų bazė

Informacija apie reglamentuojamas profesijas, migruojančių specialistų statistika, kontaktiniai centrai ir kompetentingos institucijos, pateikta ES valstybių narių, EEE šalių, JK ir Šveicarijos. 

Europos Komisijos

Orthodontics.jpeg

Radiografija 

CBCT ortodontijoje: sisteminė CBCT pagrįstumo apžvalga vaikų populiacijoje prieš ortodontinį gydymą.

Europos ortodontijos žurnalas

bottom of page