top of page
orthodontics-1.jpeg

ETISK ADFÆRDSKODEKS

Dette dokument er udgivet af European Federation of Orthodontic Specialist Associations for at give en guide til de etiske forpligtelser for dets medlemsforeninger og deres individuelle medlemmer og for at beskrive EFOSA-rådets rolle i etik. Med ændringer i offentlighedens forventninger og konstant udvikling i kliniske teknikker og faglige krav, vil nye situationer, der fører til fremtidige ændringer af denne fortælling, uundgåeligt opstå. Medlemmer af EFOSA accepterer principperne for etisk praksis og professionel adfærd udtrykt i denne kodeks og skal påtage sig et ansvar for at støtte deres individuelle medlemmer i opretholdelsen af disse principper.


Mens det primære formål med dette kodeks for etisk praksis og professionel adfærd er at beskytte offentligheden og vores patienter, skal vi også anerkende vores ansvar og forpligtelser over for kolleger og andet sundhedspersonale. Intet princip kan stå alene eller anvendes individuelt på en situation. I alle tilfælde er det konglomeratets hensigt og indflydelse af de etiske principper, der skal måle etisk adfærd for ortodontisten. Etiske standarder for professionel adfærd og ansvar kan overstige, men er aldrig mindre end, og heller ikke i modstrid med dem, der kræves ved lov.

Kompetent tandlægemyndighed

I alle lande i Den Europæiske Union findes der et nationalt organ, som administrerer tandlægefaget. Dette organ er det samme som den "kompetente tandlægemyndighed" som defineret i EU's tandlægedirektiver 78/686/EEC eller tilsvarende organ i ikke-EU-lande. Det er under disse organer, at alle speciallæger i ortodonti er registreret og underlagt regulering og disciplinære procedurer.

Etiske forpligtelser og pligter for medlemmerne af EFOSA. 

 1. EFOSA forventer, at alle medlemsforeninger vil være aktive med hensyn til deres individuelle medlemmers etiske adfærd.
   

 2. Alle medlemsforeninger bør som et minimumskrav vedtage EFOSA's kodeks for etisk praksis og adfærd i ortodonti som angivet i dette dokument samt den etiske vejledning fra deres egen kompetente tandlægemyndighed.
   

 3. Enhver handling foretaget af et individuelt medlem i forbindelse med plejekvalitetsspørgsmål som omfattet af disse kodekser for etisk praksis og professionel adfærd, og som overtræder retningslinjer for professionel adfærd og egnethed til praksis fra den kompetente tandlægemyndighed, skal rapporteres til den kompetente tandlægemyndighed; og dette kan i sidste ende resultere i suspension eller indskrænkning af retten til at praktisere. 
   

 4. Alle medlemsforeninger har en forpligtelse til at gøre Rådet for EFOSA opmærksom på enhver individuel suspension eller sletning fra registret som specialist i tandregulering af deres kompetente tandlægemyndighed.

Etiske forpligtelser og pligter for Rådet for EFOSA. 

 1. Rådet for EFOSA har en forpligtelse til at sikre, at alle medlemmer overholder de etiske krav og pligter. 
   

 2. EFOSA's råd skal på vegne af dets konstituerende medlemmer etablere og vedligeholde forbundets kodeks for etisk praksis og professionel adfærd. 
   

 3. Når EFOSA-rådet modtager oplysninger fra et medlemssamfund om, at et individuelt medlem er blevet suspenderet eller slettet fra registret som ortodontist, skal Rådet straks opdatere sin fil over registrerede ortodontister i det pågældende land for den relevante periode._cc781905-5cde. -3194-bb3b-136bad5cf58d_

EFOSA Code of Ethical Practice & Professional Conduct in Ortodontics

En etisk standard for professionel adfærd kræver et niveau af personlig præstation, der er mindst lige så højt som det, der kræves i loven og tilstrækkeligt til at være i overensstemmelse med professionens egne generelt accepterede kodeks for god praksis. Rådet og medlemmer af EFOSA har pligt til at gribe ind over for uetiske standarder for professionel adfærd, hvor disse kan true patienters velbefindende eller professionens gode omdømme.

Principper for etisk praksis i ortodonti

1. In the following “Members” means an individual member of any orthodontic society which is a member of EFOSA. 2. Members shall recognise and uphold the principles regulating the ethical practice of orthodontics as laid down by this ”Code of Ethical Practice & Professional Conduct”. 3. Members shall ensure that they make no false or misleading statements to patients. This shall include any misleading claims of competence which cannot be supported by the generally accepted standards of orthodontic practice. 4. Members shall not give false or misleading statements in their professional advertising including any information given on the Internet. 5. Members should provide basic information on orthodontics to every patient and/or the patient’s parent or guardian. This information should at least contain the scope and reasons for orthodontic treatment, the aims of treatment and the patient and parents’ obligations during treatment. 6. All treatment planning should follow a full examination and the taking of all necessary diagnostic records. 7. When planning treatment, members should take into consideration the patient’s and/or parents’ or guardians’ wishes and best interests. 8. Members should provide the patient and/or parent or guardian with information about the proposed treatment. This information should outline specifics not being dealt with in the basic information, such as professionally determined need and the method, time and cost of treatment. 9. Members should discuss with the patient and/or parent or guardian the risks and benefits inherent in the possible alternative treatment options including no treatment. 10. Members do not have to provide treatment that they feel is not in a patient’s best interests. Notwithstanding the right to exercise discretion over the provision of treatment, members shall not refuse to accept any patient for treatment on the grounds of race, colour, creed, gender, age, or disability. 11. Members should give consideration to the cost of orthodontic treatment. Cost- considerations should include financial cost as well as non-financial cost, such as treatment duration, effort from the patient and/or parents or guardians and discomfort as a result of treatment. 12. Members shall ensure that they have the full and informed consent of their patients for all aspects of a proposal for treatment. That consent should be accurate and comprehensive and the onus rests with the member to ensure that it is understood and acknowledged by the patient. Written and signed consent is advisable. 13. Members shall ensure that the standard of treatment they dispense is of the highest quality compatible with individual circumstances of, or the express wishes of, the patient. 14. Members shall ensure that reasonable arrangements are made for their patients to receive any necessary emergency care and that their patients are properly aware of such arrangements. The duty of emergency care, so far as it is reasonably possible, extends beyond members’ own patients to any member of the public seeking their help. 15. Members shall, at their own discretion, or at the request of a patient, seek a second opinion on the management of a clinical situation before, during or after a course of orthodontic treatment. Such an opinion should be sought from an appropriate source. 16. Members shall ensure that continuity of clinical management is maintained for a patient who moves away from the local cover offered by the practice. A written referral is obligatory, and whenever possible this should be made to a qualified orthodontic specialist. Acceptance of the transfer by the receiving practitioner should be confirmed to the referring practice and all relevant clinical records should be made available. 17. Members should equally be willing to accept transfers from colleagues under financial arrangements that apply in the country of the accepting member and take account of the treatment to be completed and the payments made so far. 18. The rule of confidentiality in the patient/clinician relationship has been accepted throughout the history of medicine and dentistry. Information discussed in the course of consultation and treatment is confidential and should not be disclosed. This applies not only to clinicians but also to supporting staff. Therefore Members should not disclose information about patients without appropriate consent except to those with a genuine concern for a patient’s welfare, such as other health care professionals or where there is a requirement in law. In the case of minors, information may only be disclosed to parents and/or legal guardians where it is in the interest of the patient. If there is doubt over specific issues, members are strongly advised to seek advice from their national professional association. 19. “Whistle blowing”. If a Member becomes aware that another orthodontist is performing poorly in a consistent manner to the detriment of patients, whether because of impairment, incompetence, unethical conduct or illegal practice it is the member’s ethical duty to inform the appropriate person and/or authorities with a view preventing continuing harm to others.

bottom of page